Rozwój technologiczny doprowadził do stworzenia wielu metod oczyszczania różnych materiałów. Do najpopularniejszych należy piaskowanie polegające na usuwaniu zanieczyszczeń materiałem ściernym z wykorzystaniem strumienia sprężonego powietrza. Jakie ścierniwo jest wykorzystywane do oczyszczania? Najczęściej wykorzystywany jest piasek o różnej frakcji ziaren, śrut stalowy, szlaka pomiedziowa a także szkło, w takim przypadku metoda nazywa się szkiełkowaniem. Nasza firma oferuje wykonanie piaskowania z różnego rodzajem ścierniwa, dzięki czemu uzyskujemy szorstką lub gładką powierzchnię.

Czym jest piaskowanie?

Piaskowanie to technologia mechanicznego czyszczenia, w wyniku działania materiałów ściernych na powierzchnię materiału: kamienia naturalnego, metalu, drewna, stali, cegły. Energia cząstek ściernych ustalana jest przez przepływ sprężonego powietrza, a następnie na obrabianą powierzchnię podawana jest mieszanka powietrzno-ścierna. Istnieją inne nazwy dla tej technologii, np. śrutowanie.To nic innego jak metoda przygotowania powierzchni, w której natryskiwana jest mieszanina powietrzno-ścierna pod naciskiem na powierzchnię, a cząstki ścierne przenoszą energię kinetyczną powierzchni i znajdujących się na niej substancji. Za pomocą tej technologii można usunąć stare powłoki i wszelkiego rodzaju zabrudzenia, pozbyć się produktów korozji. W naszej firmie do piaskowania wykorzystujemy jedynie naturalne środki bez obróbki cieplnej. Nie wykorzystujemy żadnych środków żrących.  

Zalety technologii piaskowania

Głównymi zaletami piaskowania są: wysoka jakość i szybkość czyszczenia, oszczędność i przyjazność dla środowiska.Takie czyszczenie odbywa się za pomocą bezpyłowych piaskarek i wyrzutowych urządzeń do piaskowania. Istota technologii polega na doprowadzeniu strumienia ścierniwa powietrzno-ściernego na powierzchnię i jednoczesnym równoległym pobraniu zużytego ścierniwa przez system próżniowy, jego oczyszczeniu z zanieczyszczeń i zebraniu do ponownego użycia.

Czym jest szkiełkowanie?

Jest to proces piaskowania z wykorzystaniem szklanych kulek, jako ścierniwa.Ta metoda oczyszczania jest szybka, czysta i oszczędna, zapewnia wysoką jakość powierzchni, które nie wymagają jużJakie są różnice pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem? dodatkowej obróbki. Jest to efektywne czyszczenie, szlifowanie, usuwanie, mycie produktów. Unikalna technologia polegająca na bombardowaniu powierzchni milionami maleńkich kulek szklanych przechodzących w strumieniu powietrza, co gwarantuje wysoką jakość. Szkiełkowanie to miękki i delikatny rodzaj czyszczenia, po którym produkty są gładkie i czyste. Energia kinetyczna kulek tej wielkości jest niska, co pozwala na delikatną obróbkę bez uszkadzania powierzchni i geometrii przedmiotu obrabianego.

To główna zaleta czyszczenia szkiełkowaniem – brak uszkodzeń (ścierania) powierzchni, co pozwala na obróbkę bardzo precyzyjnych detali, a nawet starych dzieł sztuki wykonanych z metalu. Mikrokulki szklane są całkowicie obojętne w stosunku do obrabianej powierzchni, co wyklucza zanieczyszczenie obrabianej powierzchni tlenkami metali. Lekkie utwardzenie w wyniku obróbki, stwarzają dogodne warunki do długotrwałej eksploatacji części bez korozji i mikropęknięć. Kulki szklane to idealne połączenie właściwości fizycznych i chemicznych, którym nie może dorównać żaden inny materiał ścierny. Wykonane są z wysokiej jakości hartowanego szkła sodowego i nie zawierają ołowiu.

Szkiełkowanie ma bardziej miękki wpływ na powierzchnię części w porównaniu do piaskowania z użyciem piaski i śrutowania, dzięki czemu można obrabiać powierzchnie o klasycznych wymiarach i gwintach. W procesie obróbki ciśnienie strumienia powietrza może zmienić wymaganą chropowatość powierzchni powłoki. Cały proces odbywa się w zamkniętej komorze z recyrkulacją kulek w cyklu zamkniętym. Po jego zastosowaniu części są czyste, gładkie bez pozostałości cząstek ściernych, z pełnym zachowaniem pierwotnych właściwości mechanicznych powierzchni, wymiarów i geometrii części.

Przykłady czyszczenia:

  • Czyszczenie po obróbce termicznej i chemicznej
  • Formy z materiału podczas formowania plastiku, szkła i metalu
  • Czyszczenie bloków cylindrów, głowic tłoków, korbowodów i innych części w przemyśle motoryzacyjnym
  • Okresowe czyszczenie turbin parowych i gazowych
  • Czyszczenie narzędzi – frezy, rozwiertaki itp.
  • Czyszczenie części połączeń elektrycznych w celu poprawy przewodności elektrycznej.
  • Sprzęt spożywczy
  • Zbiorniki na wodę.

Jakie są różnice pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem?

Różnica polega na materiale ściernym wykorzystywanym do oczyszczania. Piaskowanie to ziarenka piasku, szkiełkowanie to szklane kuleczki. W drugim przypadku obrabiana powierzchnia nie jest tak chropowata, poszarpana jak to ma miejsce przy piaskowaniu, ale jest jednolita i gładka. Jest to ważne w przypadku oczyszczania części do motocykli, dzięki temu, że są gładkie nie nastąpi tak szybkie przyciągnie brudu z ulicy.

Piaskowanie z wykorzystaniem piasku, jako ścierniwa oczyszczamy i przygotowujemy powierzchnie do dalszych działań np. malowania. Uzyskana chropowata powierzchnia dobrze przyjmuje np. farby i lakiery. Wykorzystując do oczyszczania taki materiał ścierny jak śrut stalowy możemy efektywniej przygotować powierzchnię do malowania. Dzięki temu materiał uzyska większą porowatość i lepszą przyczepność farb. Piaskowanie odpowiednio oczyszcza powłoki i zanieczyszczenia z metalu, drewna, kamienia, betonu i wiele innych. Specjaliści z naszej firmy posiadają wiedzę zawodową i doświadczenie w zakresie obróbki strumieniowo-ściernej, dlatego potrafią dopasować takie ścierniwo, które pozwoli uzyskać pożądany efekt. Z tego powodu warto nam zaufać, decydując się na wykonanie oczyszczania konkretnej powierzchni.