Oczyszczanie suchym lodem

Oczyszczanie bez kurzu, zapylenia czy odpadów
Strona główna » Technologie » Oczyszczanie suchym lodem

Opis oczyszczania suchym lodem

Oczyszczanie suchym lodem jest procesem, w którym granulki suchego lodu, w stanie stałym, uderzają z bardzo dużą prędkością (pod ciśnieniem sprężonego powietrza) w zanieczyszczoną warstwę, niszcząc jej strukturę. Czyszczona powierzchnia jest czysta, sucha i bez uszkodzeń. Zanieczyszczenia opadają na podłoże, a suchy lód ulatnia się do atmosfery.

W procesie oczyszczania nie są używane żadne dodatkowe substancje chemiczne ani dodatkowe ścierniwo. Oczyszczanie nie powoduje powstawania kurzu bądź zapylenia i jest bezodpadowe. Czyściwo, czyli zestalony dwutlenek węgla, podczas czyszczenia zmienia stan skupienia na gazowy i ulatnia się do atmosfery.

Podczas oczyszczania przy użyciu suchego lodu dochodzi do trzech zjawisk, które składają się na skuteczność oczyszczania:

 • efekt kinetyczny – powstający na skutek siły wydmuchu suchego lodu i powodujący mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń,
 • efekt termalny – skutek niskiej temperatury suchego lodu ( około -78°C ) powodujący kruchość warstwy zanieczyszczeń i pozwalający na ich rozbicie,
 • efekt sublimacji – będący wynikiem gwałtownego przejścia dwutlenku węgla ze stanu stałego w gazowy, który występuje w momencie zetknięcia się granulatu suchego lodu z czyszczoną powierzchnią; w rezultacie dochodzi do „eksplozji” ziarna suchego lodu, co powoduje odrywanie się zabrudzeń od czyszczonej powierzchni.

Profesjonalne podejście

 • nie niszczy czyszczonej powierzchni i jej nie ściera (nie uszkadza przewodów, uszczelek itp);
 • skraca przestoje czyszczonych maszyn i urządzeń, gdyż nie wymaga ich demontażu ani studzenia;
 • nie przewodzi prądu, dlatego też może być stosowane również do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem;
  nie wymaga utylizacji ścierniwa (zmniejszając koszty), gdyż ulatnia się do atmosfery podczas czyszczenia;
 • jest bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z innymi metodami (powtórne wykorzystanie CO2 i brak pośrednich zanieczyszczeń);
 • pozwala czyścić delikatne powierzchnie, co wyróżnia je spośród innych metod;
  pozwala na czyszczenie maszyn i urządzeń, form odlewniczych w miejscu ich pracy, bez wystudzania ich przed czyszczeniem;
 • czyści szkody popożarowe, usuwając przy tym lub znacznie zmniejszając nieprzyjemny zapach;
 • wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, dzięki temu można stosować ją w przemyśle spożywczym;
 • dwutlenek węgla, z którego powstaje suchy lód, nie jest specjalnie produkowany na potrzeby tej metody, gdyż wykorzystuje się CO2 będący produktem ubocznym procesów technologicznych.